English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 
BÀI VIẾT  
HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI ISO 9001: 2000 SANG ISO 9001: 2008

Các tổ chức đã đạt được ISO 9001:2000 trước ngày 15/11/2008, nay muốn chuyển sang tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2008 cần thực hiện bổ sung các hoạt động sau:

1.    Phổ biến/ đào tạo cho cán bộ nhân viên về các thay dổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (tham khảo Phụ lục B của tiêu chuẩn ISO 9001:2008). Thời gian đào tạo khoảng 1-2 buổi (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

-    Rà soát, sửa đổi, ban hành lại các tài liệu liên quan cho phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2008 về các nội dung cơ bản sau:

-    Những tài liệu có viện dẫn tới ISO 9001: 2000 trước đây cần được sửa đổi để viện dẫn tới ISO 9001:2008 (Sổ tay chất lượng, các thủ tục/ quy trình …)

-    Trong sổ tay chất lượng, thay đổi một số thuật ngữ theo tiêu chuẩn cũ thành các thuật ngữ theo tiêu chuẩn mới như: “phương tiện đo” thành “thiết bị đo”; “nhận biết” thành “xác định”… tham khảo chi tiết  

-    Bổ sung nội dung “xem xét môi trường kinh doanh và các rủi ro có thể xảy ra khi môi trường kinh doanh thay đổi” vào trong nội dung xem xét của lãnh đạo (nêu trong Sổ tay chất lượng hoặc thủ tục xem xét lãnh đạo, nếu có)

-    Bổ sung vào Sổ tay chất lượng hoặc Thủ tục đào tạo khả năng có thể thực hiện các hoạt động khác ngoài đào tạo (ví dụ như: luân chuyển, điều động nhân sự …) để đảm bảo cán bộ nhân viên có đủ năng lực thực hiện công việc)

-    Xem xét các điều kiện liên quan đến sản phẩm khi cung cấp cần xem xét các hoạt động bổ sung khác như tái chế hoặc xử lý sản phẩm thải ra.

-    Sửa Thủ tục Đánh giá nội bộ để làm rõ: “ Hành động khắc phục phải bao gồm 2 nội dung: khắc phục (để xử lý hậu quả) và hành động khắc phục (để loại bỏ nguyên nhân, tránh tái diễn sự không phù hợp).

-     Sửa Thủ tục Hành động khắc phục và hành động phòng ngừa để làm rõ “ Phải thực hiện hành động nhằm loại bỏ các nguyên nhân của sự không phù hợp và phải xem xét lại hiệu lực/ hiểu quả của hành động khắc phục đã thực hiện”

2.    Xem xét và bổ nhiệm lại QMR nếu QMR hiện tại không phải là người của tổ chức

3.    Lên kế hoạch đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo theo các yêu cầu mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đặc biệt là xem xét về rủi ro trong môi trường dịch vụ, kinh doanh, sản xuất. 
 

Nhóm chuyên gia tư vấn quản lý chất lượng - Công ty Tư Vấn INNOVA

 

Các chủ đề khác
» Dự thảo ISO 9001: 2015
» Thế nào là tư vấn, đào tạo và đánh giá iso?
» 9 mẹo tiết kiệm thời gian
» Diễn thuyết trước đám đông
» Nghề khai thác... người
» Tạo ấn tượng ngay từ những ngày làm việc đầu tiên
» Giới thiệu các thay đổi của ISO 9001:2008
» Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 cho dịch vụ hành chính công
» 8 nguyên tắc quản lý chất lượng
» ỨNG DỤNG KAIZEN
 
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng