English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 
BÀI VIẾT  
Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 cho dịch vụ hành chính công

Là một đô thị lớn và đông dân cư, Thành phố Hồ Chí Minh mang đầy đủ dấu ấn của sự bất cập và chịu ảnh hưởng nặng nề từ những cơ chế vận hành của nền kinh tế bao cấp, kế hoạch hóa tập trung cả một thời gian dài, thể hiện ở nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề tổ chức bộ máy, nguyên tắc hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức. Sự yếu kém trong hoạt động quản lý nhà nước ở một số ngành và đia phương đã tạo ra những hạn chế cho phát triển kinh tế, thậm chí còn gây cản trở, kìm hãm, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

          Trước yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của đời sống xã hội và sự phát triển nền kinh tế Thành phố, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm có chủ trương và chỉ đạo tiến hành cải cách hệ thống bộ máy nhà nước và phương thức hoạt động, nhằm tìm giải pháp từng bước và đồng bộ cho công cuộc cải cách hành chính của Thành phố, với mục tiêu cơ bản là xây dựng một bộ máy hành chính nhà nước có năng lực, hiệu lực và hiệu quả.

          Từ những kết quả và hiệu quả của công cuộc cải cách hành chính ở Thành phố trong những năm qua, nhìn chung nhân dân Thành phố rất đồng tình ủng hộ, phấn khởi, tin tưởng vào sự quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền các cấp tại Thành phố trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, qua đó đã góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, cải thiện đời sống các tầng lớp dân cư và đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn cho Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính của Nhà nước.

          Theo chúng tôi, dưới góc độ quản lý chất lượng, Cải cách hành chính đã thể hiện Hiệu lựcHiệu quả bằng chính chất lượng của công việc và cách thức làm việc của cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước. Đây chính là sự gặp nhau giữa yêu cầu bức thiết của cải cách hành chính với giải pháp về quản lý chất lượng trong dịch vụ hành chính công. Chính từ việc nhận thức rõ quản lý chất lượng là cần thiết đối với quá trình cải cách hành chính mà trong những năm qua, một số cơ quan hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu coi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 vào dịch vụ hành chính công là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho cải cách hành chính thành công.

          Trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này tuy còn rất mới mẻ, song qua thực tiễn thí điểm ở một số đơn vị hành chính TP, chúng ta có thể khẳng định rằng việc ứng dụng ISO 9000 trong hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ công chúng là có hiệu quả thiết thực và cần thiết, hơn nữa nó cũng phù hợp với đòi hỏi thực tế và xu thế của nền hành chính phát triển hiện đại.

          Với nhận thức trên, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn “ISO 9000 trong dịch vụ hành chính” nhằm đáp ứng nhu cầu phổ biến kiến thức về quản lý chất lượng ISO 9000 cho cán bộ công chức của Thành phố Hồ Chí Minh.

          Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là một trong những tài liệu hữu ích cho việc nhân rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 trong dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính ở Thành phố, để công cuộc cải cách hành chính thực sự trở thành động lực, mở đường cho kinh tế - xã hội ở Thành phố phát triển. Đồng thời, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèmÔng NGUYỄN TRUNG THÔNG,

Phó Trưởng ban chuyên trách

                           Ban chỉ đạo Cải cách hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

Các chủ đề khác
» Dự thảo ISO 9001: 2015
» Thế nào là tư vấn, đào tạo và đánh giá iso?
» HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI ISO 9001: 2000 SANG ISO 9001: 2008
» 9 mẹo tiết kiệm thời gian
» Diễn thuyết trước đám đông
» Nghề khai thác... người
» Tạo ấn tượng ngay từ những ngày làm việc đầu tiên
» Giới thiệu các thay đổi của ISO 9001:2008
» 8 nguyên tắc quản lý chất lượng
» ỨNG DỤNG KAIZEN
 
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng