English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 
BÀI VIẾT  
8 nguyên tắc quản lý chất lượng
Là một quy tắc cơ bản và toàn diện để lãnh đạo và điều hành tổ chức, nhằm cải tiến liên tục hoạt động của tổ chức trong một thời gian dài bằng cách tập trung vào khách hàng trong khi vẫn chú trọng đến nhu cầu của các bên liên quan:
-        Định h­ớng khách hàng
-        Vai trò lãnh đạo
-        Sự tham gia của mọi người
-        Tiếp cận theo quá trình
-        Ph­uơng pháp quản lý theo hệ thống
-        Liên tục cải tiến
-        Ra quyết định dựa trên thực tế
-        Quan hệ đa bên cùng có lợi
 
1.   Định huớng khách hàng
Các tổ chức tồn tại phụ thuộc vào khách hàng của mình, do đó họ cần phải hiểu các nhu cầu hiện tại và tiềm tàng của khách hàng, đáp ứng các yêu cầu và phấn đấu v­ợt sự mong đợi của khách hàng.”
2.   Vai trò lãnh đạo
Lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp cần phải xác định mục đích và ph­ương hướng thống nhất cho tổ chức của mình. Họ cần phải tạo và duy trì môi tr­ờng nội bộ mà ở đó mọi ng­ời tham gia tích cực vào việc đạt đ­ợc các mục tiêu của tổ chức” 
3.   Sự tham gia của mọi ng­ời
Con ng­ười ở mọi vị trí, là tài sản quý nhất của mỗi tổ chức. Thu hút đ­ợc sự tham gia tích cực của mọi người cho phép khai thác khả năng của họ trong việc mang lại lợi ích cho tổ chức”
4.   Định h­ướng quá trình
“ Kết quả mong muốn sẽ đạt đ­ợc một cách hiệu quả hơn khi các nguồn lực và các hoạt động liên quan đ­ợc quản lý nh­ một quá trình
5.   Tiếp cận theo hệ thống
Việc xác định, nắm vững và quản lý một hệ thống bao gồm nhiều quá trình liên quan lẫn nhau nhằm đạt tới mục tiêu đã định giúp nâng cao hiệu quả và hiệu lực của tổ chức”
6.   Liên tục cải tiến
Cải tiến liên tục phải được coi là một mục tiêu th­ờng trực của tổ chức”
7.   Ra quyết định dựa trên dữ kiện
Quyết định chỉ có hiệu lực khi dựa trên kết quả phân tích thông tin và dữ liệu”
8.   Mối quan hệ cùng có lợi với nhà cung ứng
Tổ chức và các nhà cung ứng phụ thuộc lẫn nhau, mối quan hệ hai bên cùng có lợi tạo điều kiện cho việc nâng cao khả năng của cả hai bên trong việc tạo giá trị

(Theo ISO 9000:2005)
 
 

 

Các chủ đề khác
» Dự thảo ISO 9001: 2015
» Thế nào là tư vấn, đào tạo và đánh giá iso?
» HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI ISO 9001: 2000 SANG ISO 9001: 2008
» 9 mẹo tiết kiệm thời gian
» Diễn thuyết trước đám đông
» Nghề khai thác... người
» Tạo ấn tượng ngay từ những ngày làm việc đầu tiên
» Giới thiệu các thay đổi của ISO 9001:2008
» Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 cho dịch vụ hành chính công
» ỨNG DỤNG KAIZEN
 
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng