English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

TÀI LIỆU ISO 50001: 2011

ISO 50001: 2011

Tài liệu ISO 50001: 2011
1. Chính sách năng lượng    Tải tài liệu
2. Mục tiêu năng lượng    Tải tài liệu
3. Chương trình để đạt được mục tiêu về năng lượng    Tải tài liệu
4. Sổ tay quản lý năng lượng    Tải tài liệu
5. Quy trình kiểm soát tài liệu    Tải tài liệu
6. Quy trình kiểm soát hồ sơ    Tải tài liệu
7. Quy trình xem xét của lãnh đạo    Tải tài liệu
8. Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng lượng    Tải tài liệu
9. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục    Tải tài liệu
10. Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa    Tải tài liệu
11. Quy trình xem xét thiết kế về năng lượng    Tải tài liệu
12. Quy trình cải tiến về năng lượng    Tải tài liệu
13. Hoạch định năng lượng    Tải tài liệu
14. Quy trình xem xét /nhận biết tiêu thụ năng lượng    Tải tài liệu
15. Quy trình xây dựng đường cơ sở năng lượng    Tải tài liệu
16. Quy trình xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPIs)    Tải tài liệu
17. Quy trình nhận biết và cập nhật các yêu cầu pháp luật về năng lượng    Tải tài liệu
18. Quy trình đánh giá sự tuân thủ    Tải tài liệu
19. Quy trình theo dõi và đo lường năng lượng    Tải tài liệu
20. Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp về năng lượng    Tải tài liệu
21. Quy trình đánh giá nhà cung cấp về năng lượng    Tải tài liệu
22. Quy trình mua hàng (Mua năng lượng, thiết bị sử dụng năng lượng)    Tải tài liệu
23. Quy trình đào tạo nhận thức về năng lượng    Tải tài liệu
24. Quy trình trao đổi thông tin    Tải tài liệu
25. Quy trình kiểm soát và điều hành    Tải tài liệu
26. Quy trình bảo trì trang thiết bị có sử dụng năng lượng đáng kể    Tải tài liệu
27. Quy trình sửa chữa trang thiết bị có sử dụng năng lượng đáng kể    Tải tài liệu
28. Các hướng dẫn vận hành trang thiết bị có sử dụng năng lượng đáng kể.    Tải tài liệu
29. Quyết định thành lập đội quản lý năng lượng    Tải tài liệu
30. Quy trình thuê kiểm toán và xem xét kết quả kiểm toán năng lượng    Tải tài liệu


Các tài liệu trên chỉ được cung cấp và support cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi chưa được phép cung cấp tài liệu một cách rộng rãi cho nhiều đơn vị. Xin chân thành cảm ơn!
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng