English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

TÀI LIỆU ISO 13485: 2016

ISO 13485: 2016

Tên tài liệu
1. Chính sách chất lượng     Tải tài liệu
2. Mục tiêu chất lượng     Tải tài liệu
3. Sổ tay chất lượng     Tải tài liệu
4. Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu    Tải tài liệu
5. Quy trình kiểm soát hồ sơ     Tải tài liệu
6. Quy trình xem xét của lãnh đạo    Tải tài liệu
7. Quy trình tuyển dụng     Tải tài liệu
8. Quy trình đào tạo     Tải tài liệu
9. Quy trình bảo trì thiết bị     Tải tài liệu
10. Quy trình sửa chữa thiết bị     Tải tài liệu
11. Quy trình quản lý môi trường làm việc     Tải tài liệu
12. Quy trình kiểm soát bảo hộ lao động và vệ sinh cá nhân     Tải tài liệu
13. Quy trình xem xét hợp đồng     Tải tài liệu
14. Quy trình đánh giá nhà cung cấp     Tải tài liệu
15. Quy trình mua hàng     Tải tài liệu
16. Quy trình kiểm tra hàng mua về     Tải tài liệu
17. Tiêu chuẩn về nguyên liệu/ phụ kiện lắp ráp    Tải tài liệu
18. Tiêu chuẩn về sản phẩm    Tải tài liệu
19. Quy trình phê duyệt sản phẩm đầu tiên    Tải tài liệu
20. Quy trình công nghệ    Tải tài liệu
21. Quy trình sản xuất    Tải tài liệu
22. Quy trình lắp ráp    Tải tài liệu
23. Quy trình kiểm tra sản phẩm    Tải tài liệu
24. Quy trình phân lô sản phẩm    Tải tài liệu
25. Quy trình ghi nhãn và đóng gói sản phẩm    Tải tài liệu
26. Quy trình soát độ sạch của sản phẩm & kiểm soát sự nhiễm bẩn    Tải tài liệu
27. Quy trình khử trùng sản phẩm    Tải tài liệu
28. Quy trình dịch vụ sau bán hàng    Tải tài liệu
29. Quy trình truy tìm nguồn gốc sản phẩm    Tải tài liệu
30. Quy trình thu hồi sản phẩm    Tải tài liệu
31. Quy trình đánh giá rủi ro của sản phẩm    Tải tài liệu
32. Quy trình quản lý sự thay đổi 4M    Tải tài liệu
33. Quy trình kiểm soát các công đoạn đặc biệt    Tải tài liệu
34. Quy trình quản lý xuất nhập kho nguyên liệu & thành phẩm     Tải tài liệu
35. Quy trình quản lý tài sản khách hàng    Tải tài liệu
36. Quy trình đánh giá sự tuân thủ yêu cầu pháp luật về sản phẩm    Tải tài liệu
37. Quy trình kiểm soát thiết bị, kiểm tra & đo lường    Tải tài liệu
38. Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng    Tải tài liệu
39. Quy trình đánh giá nội bộ    Tải tài liệu
40. Quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp    Tải tài liệu
41. Quy trình hành động khắc phục    Tải tài liệu
42. Quy trình hành động phòng ngừa    Tải tài liệu
43. Mô tả công việc cho từng chức danh     Tải tài liệu
44. Bảng năng lực cần thiết cho từng chức danh    Tải tài liệu
45. Các tài liệu khác    Tải tài liệu


Các tài liệu trên chỉ được cung cấp và support cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi chưa được phép cung cấp tài liệu một cách rộng rãi cho nhiều đơn vị. Xin chân thành cảm ơn!
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng