English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

TÀI LIỆU HACCP, TÀI LIỆU ISO 22000, TÀI LIỆU FSSC

HACCP/ ISO 22000/ FSSC

Tên tài liệu
1 - Chính sách an toàn vệ sinh thực phẩm    Tải tài liệu
2 - Sổ tay HACCP    Tải tài liệu
3 - Kế hoạch HACCP    Tải tài liệu
4 - Quy trình kiểm soát tài liệu    Tải tài liệu
5 - Quy trình kiểm soát hồ sơ    Tải tài liệu
6 - Quy trình đào tạo    Tải tài liệu
7 - Quy trình kiểm soát thiết bị / thiết bị đo    Tải tài liệu
8 - Quy trình xem xét hợp đồng    Tải tài liệu
9 - Quy trình nhận biết nguồn gốc sản phẩm    Tải tài liệu
10 - Quy trình thu hồi sản phẩm    Tải tài liệu
11 - Quy trình đánh giá nội bộ    Tải tài liệu
12 - Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp    Tải tài liệu
13 - Quy trình hành động khắc phục phòng ngừa    Tải tài liệu
14 - Quy trình mua hàng    Tải tài liệu
15 - Trách nhiệm quyền hạng đội HACCP    Tải tài liệu
16 - Các sơ đồ (công nghệ; cấp nước; thoát nước; động vật gây hại..)    Tải tài liệu
17 - Kế hoạch thẩm tra / thẩm định    Tải tài liệu
18 - Vệ sinh cá nhân    Tải tài liệu
Các SSOP
19. Vệ sinh nhà xưởng     Tải tài liệu
20. Vệ sinh nguồn nước     Tải tài liệu
21. Vệ sinh bề mặt tiếp xúc     Tải tài liệu
22. Ngăn ngừa nhiễm chéo     Tải tài liệu
23. Vệ sinh cá nhân    Tải tài liệu
24. Bảo vệ sản phẩm không bị nhiễm bẩn    Tải tài liệu
25. Sử dụng bảo quản hoá chất phụ gia    Tải tài liệu
26. Phương tiện vệ sinh    Tải tài liệu
27. Kiểm soát động vật gây hại    Tải tài liệu
28. Kiểm soát chất thải     Tải tài liệu
29. An toàn nước đá     Tải tài liệu
30. Vệ sinh vật liệu bao gói     Tải tài liệu
Các GMP(cơ sở chế biến thuỷ sản)
31. Tiếp nhận nguyên liệu    Tải tài liệu
32. Sơ chế     Tải tài liệu
33. Chế biến    Tải tài liệu
34. Phân loại     Tải tài liệu
35. Cấp đông     Tải tài liệu
36. Dò kim loại     Tải tài liệu
37. Đóng gói     Tải tài liệu
38. Nhập kho     Tải tài liệu
39. ....    Tải tài liệu


Các tài liệu trên chỉ được cung cấp và support cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi chưa được phép cung cấp tài liệu một cách rộng rãi cho nhiều đơn vị. Xin chân thành cảm ơn!
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng