English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

TÀI LIỆU SA 8000: 2014

SA 8000: 2014

Danh mục tài liệu SA 8000
1. Chính sách trách nhiệm xã hội    Tải tài liệu
2. Chính sách lao động nữ có thai và có con nhỏ    Tải tài liệu
3. Số tay trách nhiệm xã hội     Tải tài liệu
4. Mục tiêu trách nhiệm xã hội     Tải tài liệu
5. Sổ tay nhân viên     Tải tài liệu
6. Quyết định thành lập đội SPT     Tải tài liệu
7. Quyết định thành lập ban an toàn sức khỏe    Tải tài liệu
8. Quy trình hành động phòng ngừa     Tải tài liệu
9. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp     Tải tài liệu
10. Quy trình bảo trì sửa chữa     Tải tài liệu
11. Quy trình tự do hiệp hội     Tải tài liệu
12. Quy trình đáp ứng tình huống khẩn cấp     Tải tài liệu
13. Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung cấp (chất lượng)     Tải tài liệu
14. Nội qui lao động     Tải tài liệu
15. Nội qui quản lý nhà ăn     Tải tài liệu
16. Quy trình phụ cấp độc hại     Tải tài liệu
17. Quy trình sơ cấp cứu     Tải tài liệu
18. Quy trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro     Tải tài liệu
19. Quy trình cấp phát bảo hộ lao động cá nhân     Tải tài liệu
20. Thỏa ước lao động tập thể     Tải tài liệu
21. Quy chế hoạt động công đoàn     Tải tài liệu
22. Quy định trả lương và thang bảng lương     Tải tài liệu
23. Quy trình hưởng bảo hiểm xã hội tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp     Tải tài liệu
24. Quy định về phân cấp tai nạn lao động     Tải tài liệu
25. Quy trình giải quyết khiếu nại của nhân viên     Tải tài liệu
26. Quy trình đánh giá và quản lý nhà cung cấp/ nhà thầu phụ theo SA 8000     Tải tài liệu
27. Quy trình đền bù lao động trẻ em     Tải tài liệu
28. Quy trình trao đổi thông tin SA 8000     Tải tài liệu
29. Quy trình xử lý kỷ luật     Tải tài liệu
30. Quy trình tính lương     Tải tài liệu
31. Quy trình chấm công     Tải tài liệu
32. Quy trình kiểm tra tuổi người lao động     Tải tài liệu
33. Quy trình chấm dứt hợp đồng lao động     Tải tài liệu
34. Các tài liệu khác    Tải tài liệu


Các tài liệu trên chỉ được cung cấp và support cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi chưa được phép cung cấp tài liệu một cách rộng rãi cho nhiều đơn vị. Xin chân thành cảm ơn!
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng