English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

TÀI LIỆU ISO

ISO 9001: 2008

1 - Chính sách chất lượng    Tải tài liệu
Các thủ tục / quy trình
1 - Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu    Tải tài liệu
2 - Quy trình kiểm soát hồ sơ    Tải tài liệu
3 - Quy trình tuyển dụng    Tải tài liệu
4 - Quy trình đào tạo    Tải tài liệu
5 - Quy trình xem xét hợp đồng    Tải tài liệu
6 - Quy trình mua hàng (nguyên vật liệu)    Tải tài liệu
8 - Quy trình kiểm soát cung cấp dịch vụ    Tải tài liệu
9 - Quy trình kiểm soát phương tiện theo dõi, kiểm tra, & đo lường    Tải tài liệu
10 - Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng    Tải tài liệu
11 - Quy trình đánh giá nội bộ    Tải tài liệu
12 - Quy trình kiểm tra bán thành phẩm, thành phẩm    Tải tài liệu
13 - Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp    Tải tài liệu
14 - Quy trình thống kê (phân tích dữ liệu)    Tải tài liệu
15 - Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa    Tải tài liệu
Các hướng dẫn công việc
1 - Hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị    Tải tài liệu
2 - Hướng dẫn bảo trì máy móc thiết bị    Tải tài liệu
3 - Hướng dẫn kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào    Tải tài liệu
4 - Hướng dẫn xuất nhập kho    Tải tài liệu
Hệ thống biểu mẫu / phiếu
5 - Mua hàng    Tải tài liệu


Các tài liệu trên chỉ được cung cấp và support cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi chưa được phép cung cấp tài liệu một cách rộng rãi cho nhiều đơn vị. Xin chân thành cảm ơn!
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng