English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Lợi ích của SA 8000

Các lợi ích khi xây dựng SA 8000

-      Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp
-      Tạo lòng tin đối với khách hàng khi quyết định sản phẩm
-      Tạo ra sự tin tưởng cao hơn rằng các sản phẩm được tạo ra trong một môi trường làm việc an toàn và công bằng
-      Cải thiện điều kiện môi trường lao động và duy trì nguồn nhân lực
-      Đẩy mạnh việc thực hiện và quản lý nhà cung cấp tuân thủ yêu cầu pháp luật
-      Nâng cao nhận thức của nhân viên về quyền của người lao động
-      Đảm bảo cho người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, sức khoẻ và môi trường.
-      Giúp công ty tuân thủ các yêu cầu pháp luật hiện hành
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng