English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Thông báo phát hành ISO 14001: 2015

  
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TIÊU CHUẨN MỚI ISO 14001: 2015
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
 
 
Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban  hành tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001: 2004.

Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF), các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 có 3 năm để chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới ISO 14001: 2015.  Sau ngày 14/09/2018 tất cả các giấy chứng nhận ISO 14001: 2004 sẽ hết hiệu lực.

Kể từ ngày 15/09/2015 các tổ chức có thể xây dựng và đăng ký chứng nhận theo phiên bản mới ISO 14001: 2015

ISO 14001: 2015
 
Các tổ chức hiện đang có giấy chứng nhận ISO 14001: 2004 vẫn có giá trị cho đến ngày hết hiệu lực trên giấy chứng nhận nhưng tổ chức nên có kế hoạch để đào tạo và cập nhật các điểm mới (các ưu điểm của phiên bản mới) để có thể chuyển đổi từ đây cho đến hết ngày 14/09/2018.

Nếu muốn chuyển đổi, các tổ chức cần thực hiện các bước như sau:

1.       Đào tạo cập nhật các điểm mới tiêu chuẩn ISO 14001: 2015
2.       Xây dựng các quy trình mới theo yêu cầu mới   
3.       Đào tạo đánh giá viên nội bộ  
4.       Họp xem xét của lãnh đạo  
5.       Đăng ký đánh giá chứng nhận (trong lần giám sát, hoặc trong đợt đánh giá riêng)

Đối với các tổ chức hiện đang xây dựng ISO 14001: 2004 (chưa đánh giá), đề nghị tư vấn đào tạo bổ sung và đăng ký chứng nhận theo tiêu chuẩn mới ISO 14001: 2015.

Đối với các tổ chức chưa xây dựng ISO hiện có nhu cầu xây dựng ISO thì hiển nhiên xây dựng theo phiên bản ISO 14001: 2015.
Nếu có gì chưa rõ xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

INNOVA TRAINING & CONSULTING CO., LTD  
385 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 24, Binh Thanh Dist., HCM
Tel: 08-3511906608-35119067; Fax: 08- 35119068
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng