English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Danh mục tài liệu ISO 9001: 2015

Khi chuyển đổi phiên bản để chứng nhận theo ISO 9001: 2015 tổ chức cần xây dựng bổ sung các tài liệu như dưới đây:
 
1.   Bối cảnh của tổ chức (4.1). Tổ chức cần xây dựng sơ đồ bối cảnh của tổ chức.
2.   Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm (4.2). Tổ chức cần xây dựng tài liệu nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm.
3.   Quy trình nhận diện các rủi ro & cơ hội (6.1)
4.   Quy trình quản lý sự thay đổi (6.3 & 8.5.6)
5.   Quy trình quản lý tri thức của tổ chức (7.1.6)
6.   Quy trình cải tiến (10.3)
7.   Sổ tay chất lượng. Mặc dù tiêu chuẩn mới không đề cập đến sổ tay chất lượng nhưng tổ chức vẫn có thể giữ sổ tay chất lượng và sửa đổi theo các điều khoản của phiên bản mới.
 
Lưu ý:
Nhiều tổ chức thuê đơn vị đào tạo tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2015 (khóa training) nhưng sau đó vẫn không thể tự xây dựng được 7 mục tài liệu mới như trên nên việc chuyển đổi gặp rất nhiều khó khăn. Tổ chức cần lưu ý tập trung vào việc xây dựng các tài liệu trên và áp dụng chúng thì mới chuyển đổi thành công được.

Xem toàn bộ danh mục tài liệu ISO 9001: 2015 

 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng