English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Kế hoạch tư vấn ISO 9001: 2015

KẾ HOẠCH TƯ VẤN ISO 9001: 2015
(Áp dụng cho các công ty chưa xây dựng ISO) 

 
TT
Hạng_mục_công_việc
Đơn_vị_thực hiện
Tiến độ thực hiện
Tổng cộng
Tháng thứ 1
Tháng thứ 2
Tháng thứ 3
Tháng thứ 4
Tháng thứ 5
Tháng thứ 6
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1

Khảo sát đánh giá thực trạng doanh nghiệp
Tư vấn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
         
1

2

Đào tạo nhận thức về ISO 9001: 2015
Tư vấn
 
 
 
 
 
 
 
                               
2
3
Lập kế hoạch và phân công biên soạn tài liệu
Tư vấn &
ban ISO
 
 
 
 
 
                                       
1
4
Xây dựng/ biên soạn hệ thống tài liệu ISO 9001: 2015
Tư vấn &
ban ISO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
8
5
Ban hành hệ thống tài liệu
Tư vấn &
ban ISO
                   
 
 
 
 
                     
1
6
Phổ biến chính sách và các yêu cầu toàn công ty
Tư vấn &
ban ISO
                   
 
 
 
                     
1
7
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
Tư vấn &
ban ISO
                     
 
 
 
               
 
2
8
Thực hiện đánh giá nội bộ
Tư vấn &
ban ISO
                                 
 
 
 
 
 
   
3
9
Họp xem xét của lãnh đạo
Tư vấn &
ban ISO
                                     
 
 
 
     
1
10
Thực hiện khắc phục, cải tiến
Tư vấn &
ban ISO
                                       
 
 
 
 
   
1
11
Đánh giá sơ bộ ISO 9001: 2015
Tư vấn &
ban ISO
                                         
 
 
 
1
12
Đánh giá chứng nhận ISO 9001
Tổ chức
chứng nhận
                                         
 
   
 
--
  Tổng ngày công
-
4
4
4
4
4
4
22
 
Nhóm chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng – Công ty Tư Vấn INNOVA

 

 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng